Disclaimer

Inhoudsrechten

Hoewel deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt onderhouden kunnen gebruikers van deze website geen rechten ontlenen aan of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud. Bij het gebruikmaken van hyperlinks (doorverwijzigingen naar andere websites) aanvaardt Erwinnet.nl Evenementenfotografie geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites.

Party foto’s
Sta je op een foto van en wens je dat deze verwijderd wordt, dan doen wij dit. Hou er rekening mee dat op openbare plaatsen portretrecht geldt: je wordt verondersteld toe te staan dat je afbeelding of foto (en zelfs op videobeelden) genomen kan worden. Indien u dit niet wenst, kunt u zich (schriftelijk) wenden tot de organisatie van het evenement. Zij hebben vaak in hun huisregels vermeld staan dat de bezoeker akkoord dient te gaan met het maken van foto’s voor promotionele doeleinden. Uiteraard kan je op het moment zelf de fotograaf van Erwinnet.nl Evenementenfotografie aanspreken met de vraag de foto te wissen. Achteraf kan dit door een mailtje te sturen naar info@erwinnet.nl.

Erwinnet.nl Evenementenfotografie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een (door ons) gemaakte foto en kan hier voor niet aansprakelijk worden gesteld. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.

Privacy
Erwinnet.nl Evenementenfotografie respecteert uw privacy zeer en zal toezien dat de communicatie en gegevensuitwisseling met onze sitebezoekers zo veilig mogelijk gebeurt.

Copyrights
Op alle teksten en beelden in deze internetsite berust het copyright bij Erwinnet.nl Evenementenfotografie. Dit houdt in dat er niets aan de complete inhoud van deze site mag worden veranderd en dat er niets zonder toestemming van Erwinnet.nl Evenementenfotografie mag worden gekopieerd. Foto’s mogen van de website gekopieerd worden voor eigen gebruik met behoud van watermerk en naamsvermelding op de foto’s.

 

Disclaimer

Rights as regards content
Although this site is maintained with the greatest care, users of this website cannot derive any rights or lay any claims with respect to the correctness and completeness of its content. Erwinnet.nl Evenementenfotografie does not accept any liability for the information offered on sites that are accessible through the use of hyperlinks (referrals to other websites). We also do not accept any liability for damage that may result from this use.

Party photos
You stand on a photo of you and wish it to be removed, we will do this. Please note that applies in public places portrait right: you are supposed to allow your image or photo (even in movies) can be taken. If you do not want this, you can (in writing) turn to the organization of the event. They often have their house rules state that the visitor must agree with making photographs for promotional purposes. Of course you can at the time the photographer Erwinnet.nl Event Photography appeal asking to delete the photo. In retrospect, this can be done by sending an email to info@erwinnet.nl.

Erwinnet.nl Evenementenfotografie is not responsible for the content of a (by us) picture taken and can not be held liable for this. We accept no liability for any damage caused by them.

Privacy
Erwinnet.nl Evenementenfotografie is committed to respecting your privacy and will ensure that the communication and exchange of data with visitors to our site is as safe as possible.

Copyrights
The copyrights to all texts and images on this Internet site belong to Erwinnet.nl Evenementenfotografie. This means that nothing may be changed in the entire content of this site and that nothing may be copied without the consent from Erwinnet.nl Evenementenfotografie.

 

Haftungsausschluss

Inhaltsrechte
Obwohl diese Webseite mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet und geführt wird, können Nutzer dieser Webseite hierauf keine Rechte gründen bzw. irgendwelche Ansprüche im Hinblick auf die Korrektheit und Vollständigkeit des Inhalts geltend machen. Bei der Nutzung der Hyperlinks (Weiterleitung auf andere Webseiten) akzeptiert Erwinnet.nl Evenementenfotografie absolut keine Haftung für die gebotene Information auf diesen Seiten. Ferner weisen wir jegliche Haftung für einen eventuellen Schaden zurück, der hierdurch entstehen kann.

Party-Fotos
Sie stehen auf einem Foto von Ihnen und wünschen ihm entfernt werden, werden wir dies tun. Bitte beachten Sie, dass gilt im öffentlichen Raum Porträt rechts: Sie sollen, damit Ihr Bild oder Foto (auch im Kino) ergriffen werden können werden. Wenn Sie das nicht wollen, können Sie (schriftlich) an die Organisation der Veranstaltung zu machen. Sie haben oft ihr Haus Regeln besagen, dass der Besucher gehen muss, um Fotos für Werbezwecke zustimmen. Selbstverständlich können Sie zum Zeitpunkt der Fotograf Erwinnet.nl Ereignis Fotografie ansprechen zu bitten, das Foto zu löschen. Im Rückblick kann dies per E-Mail zu info@erwinnet.nl erfolgen.

Erwinnet.nl Ereignis Fotografie ist nicht für den Inhalt einer (von uns) aufgenommene Bild verantwortlich und kann nicht haftbar gemacht werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch sie verursacht.

Datenschutz
Die Erwinnet.nl Evenementenfotografie respektiert Ihre Privatsphäre sehr und wird darauf achten, dass die Kommunikation und der Datenaustausch mit den Besuchern unserer Webseite so sicher wie möglich geschieht.

Urheberrecht
Hinsichtlich aller Texte und Abbildungen dieser Internetseite beruht das Urheberrecht bei der Erwinnet.nl Evenementenfotografie. Dies bedeutet, das nichts aus dem gesamten Inhalt dieser Webseite verändert und nichts ohne Zustimmung der Erwinnet.nl Evenementenfotografie auf welche Weie auch immer vervielfältigt werden darf.

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten